பாடசாலை மாணவர்களுக்கு விசேட அறிவிப்பு…!!

கல்வி அமைச்சு அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

பாடசாலை மாணவர்களுக்கு விசேட அறிவிப்பு…!! கல்வி அமைச்சு அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

2023 அரசுப் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் பள்ளிகளின் மூன்றாம் தவணைக்கான இரண்டாம் கட்டத் தேர்வு 2024ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் மாதம் முதல் வியாழன் அன்று தொடங்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன், முஸ்லிம் பாடசாலைகளுக்கான மூன்றாம் தவணைக்கான இரண்டாம் கட்டம் இம்மாதம் 11ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்படும் எனவும் அந்த அறிவிப்பில் மேலும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

24 65940798974eb

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button