விமானங்களின் எதிரியான பசுபிக் கடல்; மீறிப்பறந்தால் என்ன நடக்கும்?

விமானங்களின் எதிரியான பசுபிக் கடல்; மீறிப்பறந்தால் என்ன நடக்கும்?

விமானங்களின் எதிரியாகவே பசிபிக் கடல் பார்க்கப்படுகிறது.ஏன் என்று தெரியுமா?

பூமியின் மிகப்பெரிய கடல் பசிபிக் பெருங்கடல், இதன் ஒரு பக்கம் அமெரிக்கா, மறுபக்கம் ஆசியா. இடையில் நிறைய நீர் இருக்கிறது.

கிழக்கு ஆசியாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையில் பறக்கும் விமான நிறுவனங்கள் பசிபிக் பெருங்கடலின் மீது நேரடியாக பறப்பதில்லை.

விமானங்கள், avoiding, pacific-ocean

நீண்ட தூரத்தை கடக்கும்போது கூட விமானங்கள் எப்போதும் மாற்று வழிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்.

முதல் காரணம், விமான நிறுவனங்கள் பசிபிக் முழுவதும் நேரடி பாதையில் பறக்க அதிக செலவு ஆகும். இந்த நீண்ட தூரம் பயணிக்க அதிக எரிபொருள் தேவைப்படுகிறது.

விமானங்கள், avoiding, pacific-ocean

இரண்டாவது காரணம், விமானம் பசிபிக் பெருங்கடலில் 12-14 மணி நேரம் தொடர்ந்து பறக்காது. ஏனெனில், அவசரநிலை ஏற்பட்டால், விமானத்தை விரைவாக கீழே கொண்டு வருவது கடினம்.

விமானங்கள் எப்பொழுதும் முடிந்தவரை தரைக்கு மேல் பறக்க முயற்சி செய்கின்றன. ஏனெனில், தண்ணீருக்கு மேல் புயல் ஏற்படும் நிகழ்தகவு மிக அதிகம்.

பாதகமான வானிலை காரணமாக விமான நிறுவனங்கள் அல்லது விமானிகள் பசிபிக் பெருங்கடல் வழியைத் தவிர்க்கின்றனர்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button