ஜம்முவில் கண்டறியப்பட்ட மிகப் பழமையான சிவன் சிலை!

ஜம்முவில் கண்டறியப்பட்ட மிகப் பழமையான சிவன் சிலை!

ஜம்முவில் கண்டறியப்பட்ட மிகப் பழமையான சிவன் சிலை!  12-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது எனக் கணிக்கப்படுகிற கடவுள் சிலைகள் ஜம்முவில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

ஜம்முவின் எல்லைப்புறத்தில் உள்ள போர் முகாமில் மேற்கொள்ளப்பட அகழாய்வு பணியில் கடவுளர்கள் சிவன் மற்றும் இந்திராணி இருவரின் சிலைகளும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

ஆரம்பகட்ட ஆய்வின் அடிப்படையில் இந்தச் சிலைகளின் காலம் 12-ம் நூற்றாண்டாக இருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மனித உருவில் வடிக்கப்பட்டுள்ள சிலைகளில் இந்திராணியின் சிலை 28 x 13.5 இஞ்ச் அளவிலும் 55 கிலோ எடையோடும் உள்ளது.

ஜம்முவில்

சிவன் சிலை 21 x 14 இஞ்ச் அளவிலும் 40 கிலோ எடையிலும் உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இந்தச் சிலையைப் பாதுகாக்க அகழாய்வு துணை இயக்குநர் தலைமையில் நான்கு பேர் கொண்ட குழு போர் முகாமுக்குச் சென்றுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button