இத்தாலியில் 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய கலைப்பொருட்கள் கண்டுபிடிப்பு!

தெற்கு இத்தாலியின் அமல்ஃபி கடற்கரையில் உள்ள பண்டைய கிரேக்க நகரமான பெஸ்டத்தில் இருந்து தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய கலைப்பொருட்களைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

டெரகோட்டா புல்ஹெட்ஸ், காதல் மற்றும் பாலினத்தின் கிரேக்க கடவுளான ஈரோஸின் சிலை,அகழ்வாராய்ச்சியின் போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது ஒரு சரணாலயத்தில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் கலைப்பொருட்கள் ஆகும், இது கிமு 5 நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது. பண்டைய நகரம், அதன் மூன்று பெரிய டோரிக்-நெடுவரிசை கோயில்களுக்கு பிரபலமானது.

இது பண்டைய கிரேக்கத்தின் பல பிரபலமான கட்டமைப்புகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது – ஏதென்ஸில் உள்ள பார்த்தீனான் போன்றவை, தெற்கு இத்தாலியின் காம்பானியா பகுதியில் உள்ள பாம்பீயின் தொல்பொருள் தளத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.

23 643dd7d8f3b58

சிறிய கோவில் முதன்முதலில் 2019 ஆம் ஆண்டில் பண்டைய நகர சுவர்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, ஆனால் தொற்றுநோய் காரணமாக அகழ்வாராய்ச்சி நிறுத்தப்பட்டது என்று இத்தாலிய கலாச்சார அமைச்சகத்தை மேற்கோள் காட்டி அறிக்கை மேலும் கூறியது.

இத்தாலிய கலாச்சார அமைச்சக அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, இந்த புதிய கண்டுபிடிப்புகள் ஒரு பண்டைய நகரத்தில் மத வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்பதைப் காட்டிநிற்கின்றது.

இந்நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஏழு காளைகளின் தலைகள் ஒரு கோவில் பலிபீடத்தைச் சுற்றி பக்தியின் வெளிப்பாடாக வைக்கப்பட்டிருந்தன, அதே சமயம் ஈரோஸ் சட்டமானது அவிலிஸ் எனப்படும் மட்பாண்ட கலைஞர்களின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்ததாகத் தோன்றுகிறது, அதன் இருப்பு இதற்கு முன் ஆவணப்படுத்தப்படவில்லை. 1950 களில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சிகள் முதன்முதலில் தொடங்கிய இடத்தில், தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேலும் கலைப்பொருட்களைக் கண்டுபிடிப்பார்கள் என்று நம்புகிறார்கள்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button