கடலுக்கு அடியில் இப்படியும் ஒரு அதிசயமா? வைரல் புகைப்படங்கள்

கடலுக்கு அடியில் ஆறுகள் இருக்கிறதா என்ற கேள்வி பொதுவானது. கடலுக்கு அடியில் உண்மையான ஆறுகள் ஓடவில்லை என்றாலும் நிலத்தடி ஆறுகள் அல்லது ஓடைகள் இருக்கும் பகுதிகள் உள்ளன.

இவை பொதுவாக நுண்ணிய பாறை வடிவங்கள் அல்லது நீருக்கடியில் குகைகள் உள்ள பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன அவை மேற்பரப்புக்கு அடியில் தண்ணீர் பாய அனுமதிக்கின்றன.                                                                                                                                                            23 64291ef0e9031

நீருக்கடியில் ஆறுகள் உள்ள பகுதிக்கு ஒரு உதாரணம் மெக்சிகோவில் உள்ள யுகடன் தீபகற்பம்.

இந்த பகுதியானது நீருக்கடியில் உள்ள குகைகள் மற்றும் சினோட்டுகள் எனப்படும் சிங்க்ஹோல்களின் விரிவான வலையமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த சினோட்டுகள் நன்னீரைக் கொண்டிருக்கின்றன.

அவை சுற்றியுள்ள கடல் நீரிலிருந்து வேறுபட்டவை மற்றும் நிலத்தடி நதி அமைப்பால் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன.                                                                                                        23 64291ef12e57d

நிலத்தடி ஆறுகள் காணப்படும் மற்றொரு இடம் பஹாமாஸில் உள்ளது. பஹாமாஸ் நீருக்கடியில் உள்ள குகைகளின் விரிவான வலையமைப்பிற்கு பெயர் பெற்றது அவற்றில் பல நன்னீர் கொண்டவை.

இந்த குகைகளில் சில நிலத்தடி கால்வாய்கள் மூலம் கடலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, இது கடலுக்குள் நன்னீர் ஓட்டத்தை உருவாக்குகிறது.

மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவில் கடலுக்கு அடியில் பரந்து விரிந்த நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாகும்.        23 64291ef17a99b 1

இந்த நீர்நிலையில் 10,000 கன கிலோமீட்டர் நீர் இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் இப்பகுதிக்கான நன்னீர் ஒரு முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளது.

இவை கடற்பரப்பிற்கு அடியில் நிலத்தடி ஆறுகள் உள்ள பகுதிகளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் என்றாலும் இந்த ஆறுகள் இருக்கும் இடங்கள் இன்னும் பல இருக்கலாம்.

இருப்பினும் இந்த நீருக்கடியில் சூழல்களை ஆராய்வது சவாலானது மற்றும் சிறப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் பயிற்சி தேவைப்படுகிறது.

இதன் விளைவாக இந்த நிலத்தடி நதிகளைப் பற்றி நாம் அறிந்தவற்றில் பெரும்பாலானவை அறிவியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆய்வுகளிலிருந்து வந்தவை.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button