Breaking News

மீனவர்களின் வலையில் மா ட் டிக்கொண்ட மஞ்சள்நிற ஆமையை பார்த்து இருக்கீங்களா? மில்லியன் பேரை ஆ ச் ச ர்யப்பட வைத்த அதிசய வீடியோ

ஆமை என்பது ஊர்வன வகுப்பைச் சேர்ந்த விலங்கு வரிசை ஆகும். இவற்றின் உடலில் முதுகுப்புறம் உள்ள தனித்துவமான குருத்தெலும்பு ஓடு ஒரு க வசம் போல் செயல்படுகிறது. இதில் மொத்தம் 356 இனங்கள் அறியப்பட்டுள்ளன ஆமைகள் வித்தியாசமான விலங்குகளாகும். ஆமைகளின் உடல் வெப்பநிலையை சூழலுக்கு ஏற்ப இவற்றால் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ஆமைகள் காற்றை சுவாசிக்கின்றன. மேலும் ஆமைகள் நீருக்குள்ளேயோ நீரையொட்டியோ வாழ்ந்தாலும் நீ ருக்க டியில் முட்டையிடாமல் தரையிலேயே இடுகின்றன. உலகின் பெரிய ஆமையினமான பே ராமை 200 செ.மீ (6.6 அடி) நீளம் வரையும் 900 கிலோ கிராம் எடை வரையும் வளரும்.

தலையை ஆமைகள் எவ்வாறு உ ள் ளி ழுக்கின்றன என்பதைப் பொறுத்து அவை இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. க ழுத்தை நேர் பின்னே இ ழு த்துக் கொ ள் பவை ஒரு வகையாகவும் தலையைத் திருப்பி பக்கவாட்டில் வைத்து இ ழுத் துக் கொ ள் பவை இரண்டாவது வகையாகவும் கூறப்படுகின்றன. நில ஆமைகளின் கண்கள் கீழே எதிரில் உள்ள பொருட்களைப் பார்க்கும் வகையிலும் நீர் ஆமைகள் சிலவற்றின் கண்கள் தலையின் மேற்பக்கத்திற்கு அருகிலும் உள்ளன.கடலாமைகளின் கண்களுக்கு அருகில் க ண் ணீ ர் சுரப்பிகள் உள்ளன. இவை ஆமைகள் குடிக்கும் நீரில் உள்ள மிகையான உப்பினை வெளியேற்ற உதவுகின்றன. இவற்றுக்கு பற்கள் இல்லை எனினும் வலுவான அலகும் தாடைகளும் உண்டு.மற்ற ஊர்வனவற்றைப் போலவே ஆமைகளும் முட்டையிட்டுக் குஞ்சு பொ ரி க் கி ன்றன. இவற்றின் முட்டைகள் மென்மையாக உள்ளன. ஆமைகள் தம் முட்டைகளை நீர்நிலைக்குருகில் உள்ள உணர்ந்த(ஈரமற்ற) மணல்வெளியில் இ ட்டு மூ டிவைக்கின்றன. முட்டைகள் தாமாகவே பொ ரி ந் து ஆமைக் குஞ்சுகள் மணலுக்கு மேலே வந்து நீரை நோக்கிச் செல்கின்றன. தாய் ஆமைகள் குஞ்சுகளைப் பராமரிப்பதில்லை.உணவுப் பழக்கம் – ஆமைகள் பகலில் சுறுசுறுப்பாக இ ரை தேடிக் கொண்டிருக்கும். ஆமையின் உணவானது அது வாழும் இடத்தைப் பொருத்து மாறுபடுகிறது. நன்கு வளர்ந்த ஆமைகள் பொதுவாக நீர்வாழ் தாவரங்களை உண்கின்றன. மேலும் சிறிய பூச்சிகள், நத்தைகள், புழுக்களையும் உ ண்கின்றன. அ ரி தாக இ -ற ந் த கடல் விலங்குகளையும் தி -ன் ற தா க அறியப்படுகிறது. நன்னீரில் வாழும் சிறிய ஆமைகள் பல சிறிய மீன்கள் முதலான நீரில் வாழும் உயிரினங்களை உண்ணும் ஊ னு ண் ணி களாகும்.ஆமைக் குஞ்சுகளின் வளர்ச்சிக்கு புரதம் தேவை என்பதால் அவை முற்றிலும் ஊனுண்ணிகளாகவே இருக்கின்றன. கடலாமைகள் பொதுவாக மென்மையான உடலைக் கொண்ட கடலுயிரினங்களையும் ஜெல்லி மீன் எனப்படும் கடல் இழுதுகளையும் பஞ் சு யி ரிக ளை யும் உணவாகக் கொ ள் கி ன்றன. வலுவான தாடையைக் கொண்ட ஆமைகள் ஓடுடைய மீன்களைத் தி ன் கி ன் றன. தோணியாமை ஊ னுணவைத் தி ன் ப தில் லை . அது பெரும்பாலும் பாசிகளையே உணவாகக் கொ -ள் கி ற து.மீனவர்களின் வலையில் மா ட் டிக்கொண்ட மஞ்சள்நிற ஆமையை பார்த்து இருக்கீங்களா? மில்லியன் பேரை ஆ ச் ச ர்யப்பட வைத்த அதிசய நிகழ்வு.. வீடியோ தற்பொழுது இணைய மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் செம்ம வைரலாக பரவத்தொடங்கியுள்ளது.

குறித்த வைரல் காட்சியின் வீடியோ கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

About admin

Check Also

தன்னைவிட 9 வயது சிறிய நடிகருடன் நெருக்கமான காட்சியில் கமல் மகள் சுருதிஹாசன்? (Video)

எமது இணையத்தளத்தில் தினம் தினம் ஏராளமான விடயங்களை பதிவிட்டு வருகிறோம். நாட்டுநடப்புகள்- பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் மற்றும் மருத்துவம் சம்மந்தப்பட்ட செய்திகள் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *