கொழும்பில் அதிரடிப்படையினர் குவிப்பு! மாணவர்கள் மீது நீர்த்தாரை பிரயோகம்

கொழும்பில் பெருமளவு அதிரடிப்படையினர் குவிப்பு! பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மீது நீர்த்தாரை பிரயோகம்

கொழும்பில் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் ஆர்ப்பாட்ட பேரணி மீது மீண்டும் நீர்த்தாரை பிரயோகம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

பல்கலைக்கழகங்களில் இடம்பெற்று வரும் அடக்குமுறைகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தினரின் ஏற்பாட்டில் இப்போராட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது.

போராட்டம் போராட்டம் போராட்டம் போராட்டம் போராட்டம் போராட்டம்

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button